DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

6ES7964-2AA04-0AB0
6ES7964-2AA04-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7964-2AA04-0AB0
Tên sản phẩm: IF-964 DP PROFIBUS module


6ES7197-1LA04-0XA0
6ES7197-1LA04-0XA0

Mã sản phẩm: 6ES7197-1LA04-0XA0
Tên sản phẩm: Y link for S7-400H


6ES7197-1LA11-0XA0
6ES7197-1LA11-0XA0

Mã sản phẩm: 6ES7197-1LA11-0XA0
Tên sản phẩm: Y link for S7-400H


6ES7960-1AA04-0XA0
6ES7960-1AA04-0XA0

Mã sản phẩm: 6ES7960-1AA04-0XA0
Tên sản phẩm: Sync module for interfacing with CPU 41xH


6ES7960-1AB04-0XA0
6ES7960-1AB04-0XA0

Mã sản phẩm: 6ES7960-1AB04-0XA0
Tên sản phẩm: Sync module for interfacing with CPU 41xH


6ES7400-0HR50-4AB0
6ES7400-0HR50-4AB0

Mã sản phẩm: 6ES7400-0HR50-4AB0
Tên sản phẩm: CPU 412H


6ES7400-0HR00-4AB0
6ES7400-0HR00-4AB0

Mã sản phẩm: 6ES7400-0HR00-4AB0
Tên sản phẩm: CPU 412H
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10