DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

6GK7 543-1AX00-0XE0
6GK7 543-1AX00-0XE0

Mã sản phẩm: 6GK7 543-1AX00-0XE0
Tên sản phẩm: CP 1543-1


6ES7 540-1AD00-0AA0
6ES7 540-1AD00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7 540-1AD00-0AA0
Tên sản phẩm: CM PtP RS232 BA


6ES7 541-1AD00-0AB0
6ES7 541-1AD00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7 541-1AD00-0AB0
Tên sản phẩm: CM PtP RS232 HF


6ES7 540-1AB00-0AA0
6ES7 540-1AB00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7 540-1AB00-0AA0
Tên sản phẩm: CM PTP RS422/485 BA


6ES7 541-1AB00-0AB0
6ES7 541-1AB00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7 541-1AB00-0AB0
Tên sản phẩm: CM PTP RS422/485 HF


6GK7542-5DX00-0XE0
6GK7542-5DX00-0XE0

Mã sản phẩm: 6GK7542-5DX00-0XE0
Tên sản phẩm: CM 1542-5


6ES7 550-1AA00-0AB0
6ES7 550-1AA00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7 550-1AA00-0AB0
Tên sản phẩm: TM Count 2x24V counter modules

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10