DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7322-8BH10-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-8BH10-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322 DIGITAL OUTPUT MODULE, 16 DO, DC 24 V / 0,5A


6ES7322-8BF00-0AB0
6ES7322-8BF00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-8BF00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 24V DC, 0.5 A (1 X 8 DO)


6ES7322-5SD00-0AB0
6ES7322-5SD00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-5SD00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 4 DO, 24V DC, 10MA


6ES7322-5RD00-0AB0
6ES7322-5RD00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-5RD00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 4 DO, 15V / 20MA


6ES7322-5HF00-0AB0
6ES7322-5HF00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-5HF00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 24V DC, 120 - 230V AC, 5A


6ES7322-5GH00-0AB0
6ES7322-5GH00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-5GH00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DA (SOLID STATE RELAY), AC/DC 24 - 48V; 0.5A


6ES7322-5FF00-0AB0
6ES7322-5FF00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7322-5FF00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 120/230V AC, 2A


6ES7322-1HH01-0AA0
6ES7322-1HH01-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1HH01-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16DO, RELAY CONTACTS


6ES7322-1HF10-0AA0
6ES7322-1HF10-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1HF10-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 24V DC, 5A OR 230V AC, 5A


6ES7322-1HF01-0AA0
6ES7322-1HF01-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1HF01-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 24V DC, 2A OR 230V AC, 2A


6ES7322-1FL00-0AA0
6ES7322-1FL00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1FL00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32 DO, AC 120V/230V, 1A


6ES7322-1FH00-0AA0
6ES7322-1FH00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1FH00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16 DO, 120/230V AC, 1 A


6ES7322-1FF01-0AA0
6ES7322-1FF01-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1FF01-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 120/230V AC, 1A


6ES7322-1CF00-0AA0
6ES7322-1CF00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1CF00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, DC 48-125V, 1.5A


6ES7322-1BP50-0AA0
6ES7322-1BP50-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1BP50-0AA0
Tên sản phẩm: SM322, OPTICALLY ISOLATED, 64DO, DC 24V


6ES7322-1BP00-0AA0
6ES7322-1BP00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1BP00-0AA0
Tên sản phẩm: SM322, OPTICALLY ISOLATED, 64 DO, DC 24V, 0.3A


6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1BL00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A


6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1BH10-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322 HIGH SPEED, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A


6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1BH01-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A


6ES7322-1BF01-0AA0
6ES7322-1BF01-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7322-1BF01-0AA0
Tên sản phẩm: SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 24V DC, 2A

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10