DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
Các dự án tham khảo
Project 1
Project 1

Chuyển đổi chương trình và PLC S5-115 sang S7-300 CPU 315-2DP


Project 2
Project 2

Lắp đặt hệ thống giám sát và điều khiển các động cơ, pH, lưu lượng..


Project 5
Project 5

Chuyển đổi chương trình và PLC S5-115 sang S7-300 CPU 315-2DP


Các dự án tham khảo

  Project 3  (30/10/2012)
  Project 4  (30/10/2012)Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10