DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

6ES7321-7TH00-0AB0
6ES7321-7TH00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7321-7TH00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 321 DIGITAL INPUT MODULE, 16 DI, 24V DC


6ES7321-7RD00-0AB0
6ES7321-7RD00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7321-7RD00-0AB0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 4 DI, 24V DC


6ES7321-7BH01-0AB0
6ES7321-7BH01-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7321-7BH01-0AB0
Tên sản phẩm: SM 321, GALVANICALLY ISOLATED, 16 DI, DC 24V


6ES7321-1FH00-0AA0
6ES7321-1FH00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1FH00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16 DI, 120/230V AC


6ES7321-1FF10-0AA0
6ES7321-1FF10-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1FF10-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 8 DI, 120V/230V AC


6ES7321-1FF01-0AA0
6ES7321-1FF01-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1FF01-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 8 DI, 120V/230SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 8 DI, 120V/230V ACV AC


6ES7321-1EL00-0AA0
6ES7321-1EL00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1EL00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 32 DI, 120V AC


6ES7321-1CH20-0AA0
6ES7321-1CH20-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1CH20-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI, DC 48-125V


6ES7321-1CH00-0AA0
6ES7321-1CH00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1CH00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI, AC/DC 24 - 48V


6ES7321-1BP00-0AA0
6ES7321-1BP00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1BP00-0AA0
Tên sản phẩm: SM321, OPTICALLY ISOLATED, 64 DI,DC 24V


6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1BL00-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1BL00-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC


6ES7321-1BH50-0AA0
6ES7321-1BH50-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1BH50-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16DI, 24 V DC


6ES7321-1BH10-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1BH10-0AA0
Tên sản phẩm: SM 321, GALVANICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC


6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH02-0AA0

Mã sản phẩm: 6ES7321-1BH02-0AA0
Tên sản phẩm: 6ES7321-1BH02-0AA0

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10