DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

7NG3211-0NN00
7NG3211-0NN00

Mã sản phẩm: 7NG3211-0NN00
Tên sản phẩm: SITRANS TH100, two-wire system (Pt100)


7NG3242
7NG3242

Mã sản phẩm: 7NG3242
Tên sản phẩm: SITRANS TW, four-wire system, universal, HART


7NG3140
7NG3140

Mã sản phẩm: 7NG3140
Tên sản phẩm: SITRANS TF2, digital display thermometer


7NG3214/7NG3215
7NG3214/7NG3215

Mã sản phẩm: 7NG3214/7NG3215
Tên sản phẩm: SITRANS TH400, fieldbus transmitters


7NG3211-1NN00
7NG3211-1NN00

Mã sản phẩm: 7NG3211-1NN00
Tên sản phẩm: SITRANS TH200


7NG3212-0NN00
7NG3212-0NN00

Mã sản phẩm: 7NG3212-0NN00
Tên sản phẩm: SITRANS TH300


7NG3033-0JN00
7NG3033-0JN00

Mã sản phẩm: 7NG3033-0JN00
Tên sản phẩm: SITRANS TR300


7NG3032-0JN00
7NG3032-0JN00

Mã sản phẩm: 7NG3032-0JN00
Tên sản phẩm: SITRANS TR200


7MC...
7MC...

Mã sản phẩm: 7MC...
Tên sản phẩm: Resistance thermometer

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10