DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

6EP1332-4BA00
6EP1332-4BA00

Mã sản phẩm: 6EP1332-4BA00
Tên sản phẩm: SIMATIC PM 1507 24 V/3 A


6EP1333-4BA00
6EP1333-4BA00

Mã sản phẩm: 6EP1333-4BA00
Tên sản phẩm: SIMATIC PM 1507 24 V/8 A


6ES7507-0RA00-0AB0
6ES7507-0RA00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7507-0RA00-0AB0
Tên sản phẩm: PS 60W 120/230V AC/DC


6ES7 505-0RA00-0AB0
6ES7 505-0RA00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7 505-0RA00-0AB0
Tên sản phẩm: PS 60W 24/48/60V DC


6ES7505-0KA00-0AB0
6ES7505-0KA00-0AB0

Mã sản phẩm: 6ES7505-0KA00-0AB0
Tên sản phẩm: PS 25W 24VDC

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10