DANH MỤC SẢN PHẨM
DỰ ÁN
Lượt Truy Cập
Previous
 

7MP1120
7MP1120

Mã sản phẩm: 7MP1120
Tên sản phẩm: SITRANS P280


7MF1562/7MF1564
7MF1562/7MF1564

Mã sản phẩm: 7MF1562/7MF1564
Tên sản phẩm: Z series for gage pressure


7MF1641
7MF1641

Mã sản phẩm: 7MF1641
Tên sản phẩm: SITRANS P250 (differential pressure)


7MF1580
7MF1580

Mã sản phẩm: 7MF1580
Tên sản phẩm: ZD series (gage pressure, absolute pressure and level)


7MF8010
7MF8010

Mã sản phẩm: 7MF8010
Tên sản phẩm: SITRANS P Compact, for pressure and absolute pressure


7MF8023/7MF8024/7MF8025
7MF8023/7MF8024/7MF8025

Mã sản phẩm: 7MF8023/7MF8024/7MF8025
Tên sản phẩm: SITRANS P300 (gage pressure and absolute pressure)


7MF4133/7MF4134/7MF4135
7MF4133/7MF4134/7MF4135

Mã sản phẩm: 7MF4133/7MF4134/7MF4135
Tên sản phẩm: DS III with PMC connection


7MF8123/7MF8124/7MF8125
7MF8123/7MF8124/7MF8125

Mã sản phẩm: 7MF8123/7MF8124/7MF8125
Tên sản phẩm: P300 with PMC connection


7MF4333/7MF4334/7MF4335
7MF4333/7MF4334/7MF4335

Mã sản phẩm: 7MF4333/7MF4334/7MF4335
Tên sản phẩm: SITRANS P DS III For absolute pressure (from the differential pressure series)


7MF1570
7MF1570

Mã sản phẩm: 7MF1570
Tên sản phẩm: MPS series


7MF4900/7MF4901/7MF4903
7MF4900/7MF4901/7MF4903

Mã sản phẩm: 7MF4900/7MF4901/7MF4903
Tên sản phẩm: Remote seals of sandwich design


7MF4920/7MF4921/7MF4923
7MF4920/7MF4921/7MF4923

Mã sản phẩm: 7MF4920/7MF4921/7MF4923
Tên sản phẩm: Remote seals of flange design


7MF56.3
7MF56.3

Mã sản phẩm: 7MF56.3
Tên sản phẩm: SITRANS P500


7MF1565/7MF1566/7MF1567
7MF1565/7MF1566/7MF1567

Mã sản phẩm: 7MF1565/7MF1566/7MF1567
Tên sản phẩm: SITRANS P200/P210/P220

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
090 680 83 10